Škola První pomoci

Škola první pomoci - nabízí školení a kurzy první pomoci pro širokou veřejnost. Naše služby využije široká veřejnost i podnikatelé, kteří vyžadují periodické školení zaměstnanců.

Školení a kurzy první pomoci - nabízíme školení v naší učebně a není překážkou přijet do kanceláře - sídlo firmy. Vše přizpůsobíme a naplánujeme podle vašich požadavků. Školící učebna se nachází v Thomayerově nemocnici, Praha 4, pavilon A4 - posluchárna.

Lektoři - naši lektoři jsou profesionální zdravotníci, kteří mají požadované vzdělání v oboru - zdravotnický záchranář nebo sestra s ARIP specializací.

Jak to probíhá?

Naše školení a kurzy první pomoci se dělí na dvě části - teoretická a praktická část kurzu. V teoretické části využíváme prezentaci s výkladem lektora. Nadále využíváme jednotlivé videosekvence z obsahu kapitol první pomoci - krvácení, popáleniny, aj. Lektoři aktivně zapojují účastníky do výuky - vhodné komentáře, dotazy, aj. V praktické části si každý vyzkouší a prověří své schopnosti v obvazové technice, stabilizaci zraněného a především v resuscitaci dospělého a dítěte. Využíváme AED - Automatizový externí defibrilátor se kterým se naučíte bezpečně manipulovat.

Jaké školení a kurzy nabízíme?

Kurz první pomoci pro veřejnost

Obsáhlý kurz určený pro veřejnost s teoretickou a praktickou částí. V teoretické části vás lektor seznámí s první pomocí. Osnova kurzu - obsah k nahlédnutí zde. Praktická část je určena pro procvičení obvazové techniky, zástavy krvácení, polohování zraněného, resuscitací a samozřejmě použití AED, aj.

Školení první pomoci pro veřejnost

Je určeno pro veřejnost, která se již účastnila kurzu první pomoci a potřebuje oživit své znalosti, popřípadě obnovit platnost certifikátu.

Školení první pomoci pro firmy, podnikatele, BOZP

Je specificky upravený modul školení pro potřeby firem i podnikatelů v rámci splnění zákonné povinnosti o pravidelném školení zaměstnanců v první pomoci.


Ceník kurzů a školení

Registrace

Registrace - školení, kurz první pomoci